AVG / Procedures

 Beste Klanten,

Zoals u waarschijnlijk weet is sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

Deze verordening vervangt Richtlijn 95/46/EG betreffende gegevensbescherming en heeft tot doel de bescherming van persoonsgegevens in Europa te versterken.

De AVG vereist de implementatie van concrete maatregelen, die voor het grootste deel al bestonden bij Net Computer Group SA.

Dit impliceert ook een aantoonbaarheidsplicht en toezicht op de relatie tussen de verwerkingsverantwoordelijken (u) en de verwerker (ons).

In deze context, en in nauwe samenwerking met een ter zake deskundige jurist, hebben we onze interne procedures herzien en ook

een reeks technische en contractuele maatregelen om aan deze nieuwe verordening te voldoen.


Lees hieronder de verschillende documenten die we hebben bijgewerkt:

1. Voorwaarden
 2. Privacybeleid 
3. Algemene gebruiksvoorwaarden van de site


Op grond van deze regels hebben we ook intern het volgende toegepast:

1. Bijhouden van gegevens (klanten, leveranciers, werving, werknemers)
2. Aanstelling van een DPO waarmee per e-mail contact moet worden opgenomen: privacy@cloudbizz.com
3. Beveiliging van verwerking : Vestiging van technische en organisatorische maatregelen geschikt zijn om een ​​passend beveiligingsniveau te garanderen.
4. Implementatie van een back-upoplossing die voldoet aan de AVG-normen verdeeld over 2 sites / datacenters

Indien u meer informatie wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar:
privacy@cloudbizz.com .

OPMERKING De informatie op deze pagina is bedoeld om u te helpen bij het begrijpen van de AVG en mag niet worden overwogenzoals juridisch advies.

Vind meer informatie over de AVG-website.